top of page

Professor Jørgen Bo Larsen, professor Sebastian H. Mernild og projektchef Jørgen Nimb Lassen har udarbejdet forslaget til den ny skov- og klimafond. Når vi har udarbejdet et samlet forslag til en fond, er det for at sikre flere formål:

  • At indsatsen sikrer reelle klimagevinster – i balance med natur og biodiversitet

  • At indsatsen sker langsigtet – så vi indfrier det nationale mål om en fordobling af skovarealet.

  • At skovrejsningen sker med afsæt i den fremmeste ekspertise.

  • At indsatsen drives innovativt i partnerskaber med virksomheder, myndigheder, organisationer og stærke forskningsmiljøer.

  • At virksomheder og borgere engageres.

Vi håber, at du har tid og lyst til at læse vores oplæg. Vi håber også, at sagens alvor kan samle alle Folketingets partier om en ny national skov- og klimafond, som vi forestiller os skal stiftes som søsterfond til Den Danske Naturfond. Sagen er i hvert fald vigtig – både for klimaets, skovens, naturens og menneskets skyld. 

Landskabsværkstedet har for 3F udarbejdet en konsekvensanalyse af en omlægning af statens skove fra naturnær drift til urørt skov. Analysen har fokus på konsekvenserne for økonomi/beskæftigelse hhv. natur/klima. Denne pixi er et koncentrat af analysen. 

Værd at vide om skovrejsning og skovudvikling. Få den nødvendige information og inspiration før du går i gang. Bogen fortæller, hvordan man får en velovervejet, balanceret og lokaltilpasset skovrejsning. Den er skrevet af forstkandidat Jørgen Nimb Lassen og professor Jørgen Bo Larsen og viser, hvordan flersidig skovrejsning kan gavne økonomiske, økologiske og sociale værdier til gavn for både lodsejer og samfund. Bogen berører i tekst og billeder alle aspekter af skovrejsning fra idefase, over planlægning til  udførelse. Ud over at vise, hvordan man rejser og udvikler nye skove, giver den også indblik i skovrejsningens historie samt dens flersidige muligheder og langsigtede formål.

Sammenfatning Stievaluering_med rettelser 2012

Skovbog-Forside_lav_forside2.jpg
Fakta-og-myter-om-stier-–-Sammenfatning.
Skovrejsninger_resume-1.jpg
Rekreation&Friluftsliv.JPG
Skovrejsning90.JPG
bottom of page