top of page
Skovrejsningsområder4.jpg

Ydelser

SKOV

 • skovrejsning

 • skovrestaurering

 • naturnær skovudvikling

NATUR

 • naturplaner

 • naturstrategier

 • monitering af naturværdier

KLIMA

 • naturnær klimatilpasning

 • naturnær klimaplaner 

 • naturnær klimastrategi

FRILUFTSLIV

 • friluftsplaner 

 • friluftsstrategier

 • oplevelsesværdikortlægning

STIER

 • stiplanlægning

 • stistrategier

LANDSBYER OG KULTURMILJØER

 • revitalisering af landsbyer

 • herregårde og landdistrikter

TRÆER

 • byer

 • parker

 • haver

bottom of page