top of page

ReForest – En vision for skov som klimaløsning.

 

Professor Jørgen Bo Larsen, professor Sebastian H. Mernild og projektchef Jørgen Nimb Lassen har udarbejdet forslaget til den ny skov- og klimafond. Den skal inden 2050 rejse  250.000 ha ny skov + 50.000 ha ny urørt skov og lavbundsnatur i Danmark. Når vi har udarbejdet et samlet forslag til en fond, er det for at sikre flere formål:

  • At indsatsen sikrer reelle klimagevinster – i balance med natur og biodiversitet

  • At indsatsen sker langsigtet – også så vi indfrier det nationale mål om en fordobling af skovarealet.

  • At skovrejsningen sker med afsæt i den fremmeste ekspertise.

  • At indsatsen drives innovativt i partnerskaber med virksomheder, myndigheder, organisationer og stærke forskningsmiljøer.

  • At virksomheder og borgere engageres.

Vi håber, at du har tid og lyst til at læse vores oplæg. Vi håber også, at sagens alvor kan samle alle Folketingets partier om en ny national skov- og klimafond, som vi forestiller os skal stiftes som søsterfond til Den Danske Naturfond. Sagen er i hvert fald vigtig – både for klimaets, skovens, naturens og menneskets skyld. 

Konceptet sigter på at etablere refugier på bevaringsværdige herregårde for mennesker med stress eller andre sundhedsproblemer relateret til livsstil.

Centralt i refugiets tanke er terapi i naturskønneomgivelser. Gæsterne skal tilbydesforskellige former for haveterapi og tage påcykel- eller vandretur i det omkringliggende landskab.

Konceptet er udarbejdet med støtte fra Fonden Realdania og planlægges realiseret
på Vognserup Herregård i samarbejde med Zinck Arkitekter og Mikael Johansson Arkitektfirma.

Fakta-og-myter-om-stier1.jpg

Havekulturbyen - Fremtidens bosætning er et modspil til traditionelle parcelhusbyggerier, og tager fat om en af de vigtigste forudsætninger for en positiv landdistriktsudvikling, nemlig udvikling og etablering af attraktive bosætningsmuligheder.

Projektet er samtidig en ny plan for realisering af boligbyer i forbindelse med bevaringsværdige, men lukningstruede eller nedlagte gårdejendomme. I Havekulturbyen genanvendes gårdene således som produktionssteder for blandt andet træ, frugt, grønt, kød, æg, mælk, øl og vin samt som ramme om nye erhvervsmuligheder. Derved bliver gårdene en levende og attraktiv del af de nye boligbyer.

Målsætningen for anlæg af et ”Slowgarden-anlæg” er at udnytte naturen og de grønnes potentialer til fremme af menneskets sundhed og trivsel, og gennem aktiviteter og ophold i det fri give mulighed for at styrke sindet og sit velbefindende, samt helbrede og forebygge problemer med stress og fysisk utilpashed. En ”terapi-skov-have-anlæg” symboliserer en udvikling og et liv, som foregår i et roligt, men aldrig stagnerende tempo. Her er fokus på: nydelse og tid til fordybelse; bevaring og styrkelse af sundheden (sundhedsfremme); lindring af stress og af andre livsstilsrelaterede problematikker; evt. dyrkning af fødevarer/pasning af husdyr. Hvad enten man er virksomhed, kommune, har større jordbesiddelser eller bare er en almindelig lodsejer, så handler det om, at fokusere på menneskets sundhed og trivsel, herunder om terapeutiske naturrum, der er i harmoni med menneskets og naturens inderste væsen.

HKB-Helmodel-mv-028.png
Slowgarden.jpg

Revitalisering af gamle idrætshaller, hvor idéen er at bringe mere liv til de gamle haller.

Det vil sige at bruge hallernes omgivelser mere aktivt, idet udviklingen inden for idræt går mere og mere mod udendørs aktiviteter. Samtidig ønsker vi at bringe hallerne i spil som knudepunkt for både demokratiske og kulturelle aktiviteter, samt til service indenfor sundhed og helseområdet. Udført i samarbejde med Tegnestuen B19.

Nyt-liv-i-gamle-haller-300x155.jpg
bottom of page