top of page

Landskabsværkstedet er en tværfaglig non-profit organisation, der servicerer offentlige og private aktører med fagligt forankret rådgivning og idéudvikling. Vi udvikler lokalt tilpassede løsninger på fremtidens klimaudfordringer og skaber naturnære byer, skove og landskaber.

Hvad vil vi?

For landskabsværkstedet er landskabet og uderummet ikke ligegyldigt. Det er smækfyldt med funktion og mening. Mennesker bor der, dyrker jorden, producerer grise, udvinder råstoffer, oplever og bevæger sig i det, stresser af og sunder sig i det, men ligeså vigtigt er den stemning landskabet skaber i vores hoveder: minder, tid, årstider, oprindelighed, uforandrethed, stilhed, ro. Samtidig er det ramme om vilde dyr og planters liv og udfoldelsesmuligheder. Landskabsværkstedet understøtter, forbedrer, formidler og udvikler derfor gerne værdierne – både de materielle og dem der taler til hjertet.

Hvordan arbejder vi?

Vores professionelle udgangspunkt er, at understøtte landskabets værdier og forene dem med nye. Vi skaber nye stærke identiteter og oplevelsesværdier, som vi forankrer i det lokale miljø og landskab. Vi tænker på tværs af hensyn og interesser, der fremmer en bæredygtig udvikling, og inddrager altid vores kunder og interessenter i dette arbejde. For os handler det om at integrere landskabets værdier i alle vores løsninger. Hvad enten vi arbejder med fysiske områders udformning, pleje og drift – fra mindre skitseopgaver tilstørre projekteringsopgaver, eller med formidlings-, forsknings- og udviklingsprojekter.

Hvem er vi?

Landskabsværkstedet har en fast stab af kernemedarbejdere. Vi råder samtidig over et bredt netværk af forskellige fagfolk og samarbejdspartnere, da vi ofte løser vores opgaver i tæt samarbejde med andre. Det sikrer os den nødvendige faglige sparring og tyngde.

Organisation og daglig ledelse:

 • Forstkandidat, Jørgen Nimb Lassen, bestyrelsesmedl., projektchef og daglig leder

 • Forstkandidat, Thomas Rosendal Simonsen, bestyrelsesmdl. og intern revisor

 • Geograf, Ph.d., Søren Præstholm. fmd.

Fagligt netværk:

 • Landskabsarkitekt, GIS og kartografi, Saskia Gooding

 • Arkitekt, Claus Fischer

 • Cand. mag., bifag i statskundskab, Charlotte Fischer

 • Biolog, Ph.d., Christine Heimes

 • Biolog, Anne-Marie Bürger

 • Cand. Mag. Forfatter Christine Tjalve

 • Cand. Comm., Anne Sophie H. Baggesen

 • Landinspektør, Henrik Præstholm

 • Professor emeritus i skovbrug, Dr. Forest et Habil, Jørgen Bo Larsen

Hvad ønsker vi?

 

 • at udvikle lokalt tilpassede løsninger på fremtidens udfordringer i skov, landskab og rekreative byrum i respekt for FNs sytten verdensmål

 • at øge landskabets reelle bæredygtighed

 • at øge landskabets reelle klimaværdier, herunder CO2-apsorptionsevne

 • at fremme landskabets reelle naturværdier

 • at fremme landskabets reelle tilgængelighed og oplevelsesværdier

 • at beskytte, genoprette og fremme bæredygtig brug af økosystemer

 • at bekæmpe skovrydning, ørkendannelse, udpining af jord og tab af biodiversitet

 • at øge kompetencerne hos landskabets aktører

 • at øge civilsamfund, den offentlige og private sektor deltagelse og ansvar for bæredygtig udvikling.

Samarbejde, kvalitet, involvering og bæredygtighed er væsentlige værdier i vores virke.

Søren Præstholm.jfif
IMG-5053.JPG

Formand

Søren Præstholm

Projektchef, rådgiver

Jørgen Nimb Lassen 

Thomas 2.jpg

Forstkandidat, rådgiver

Thomas R. Simonsen 

bottom of page