top of page

VI FOKUSERER PÅ

FREMTIDENS SKOV & LANDSKAB

OM OS

Landskabsværkstedet er en tværfaglig non-profit organisation, der servicerer både offentlige og private aktører med fagligt forankret rådgivning og idéudvikling. Vi udvikler lokalt tilpassede løsninger på fremtidens udfordringer og skaber naturnære byer, skove og landskaber.

PROJEKTER

ReForest – En vision for skov som klimaløsning. Professor Jørgen Bo Larsen, professor Sebastian H. Mernild og projektchef Jørgen Nimb Lassen har udarbejdet forslaget til den ny skov- og klimafond. Den skal inden 2050 rejse 250.000 ha ny skov + 50.000 ha ny urørt skov og lavbundsnatur i Danmark.

 

UDGIVELSER

Landskabsværkstedet vil gerne dele sin viden med andre. Derfor publicerer vi løbende rapporter og faglige artikler, samt vidnesbyrd fra vores deltagelse i det offentlige liv og debat. Det kan f.eks. være egne pressemeddelelser, kronikker og analyser eller artikler og portrætter, som pressen bringer.

 

LANDSKABSVÆRKSTEDET

For landskabsværkstedet er landskabet og uderummet ikke ligegyldigt. Det er smækfyldt med funktion og mening. Mennesker bor der, dyrker jorden, producerer grise, udvinder råstoffer, oplever og bevæger sig i det, stresser af og sunder sig i det, men ligeså vigtigt er den stemning landskabet skaber i vores hoveder: minder, tid, årstider, oprindelighed, uforandrethed, stilhed, ro. Samtidig er det ramme om vilde dyr og planters liv og udfoldelsesmuligheder. Landskabsværkstedet understøtter, forbedrer, formidler og udvikler derfor gerne værdierne – både de materielle og dem der taler til hjertet.

KONTAKT OS

Svanholmsvej 18, 4.th
1905 Frederiksberg C

Mail: jnl@landskab.nu Telefon: +45 3070 7518

Tak for din indsendelse

contact
bottom of page