OM OS
 

Landskabsværkstedet er en tværfaglig non-profit organisation, der servicerer både offentlige og private aktører med fagligt forankret rådgivning og idéudvikling. Vi udvikler lokalt tilpassede løsninger på fremtidens udfordringer og skaber naturnære byer, skove og landskaber.

PROJEKTER
 

ReForest – En vision for skov som klimaløsning. Professor Jørgen Bo Larsen, professor Sebastian H. Mernild og projektchef Jørgen Nimb Lassen har udarbejdet forslaget til den ny skov- og klimafond. Den skal inden 2050 rejse 250.000 ha ny skov + 50.000 ha ny urørt skov og lavbundsnatur i Danmark.

 

UDGIVELSER

Landskabsværkstedet vil gerne dele sin viden med andre. Derfor publicerer vi løbende rapporter og faglige artikler, samt vidnesbyrd fra vores deltagelse i det offentlige liv og debat. Det kan f.eks. være egne pressemeddelelser, kronikker og analyser eller artikler og portrætter, som pressen bringer.